Vodič kroz autorsko pravo za onlajn medije
Home » Uncategorized  »  Vodič kroz autorsko pravo za onlajn medije
Vodič kroz autorsko pravo za onlajn medije

UKRATKO – VAŽNO JE DA ZNATE:


 • Autor može biti samo fizičko lice, dok pravna lica odnosno medijske kuće mogu imati pravo na korišćenje njihovih dela. Novinari su autori svojih tekstova, fotografi su autori fotografija i ujedno nosioci moralnih autorskih prava koja su neprenosiva. Medijske kuće mogu biti samo nosioci imovinskih autorskih prava.
 • U slučaju nedoumice prilikom tumačenja u pogledu stepena prenosa autorskog prava, „ima se smatrati da je preneto manje prava.“ Zakon ovom odredbom uvek štiti autora odnosno drugo lice koje prenosi imovinska autorska prava.
 • Pojedini novinarski tekstovi, na koje se ne mogu primeniti odredbe Zakona o suspenziji autorskih prava, predstavljaju autorska dela, jednako kao i fotografije, filmovi, knjige i druga umetnička dela.
 • Tekstovi koji predstavljaju tekuće izveštavanje i sadrže informacije o tekućim događajima nemaju karakter autorskog dela, na njih se primenjuju odredbe o suspenziji imovinskih autorskih prava i taj sadržaj je dozvoljeno koristiti na način predviđen zakonom i uz obavezno poštovanje moralnih prava autora.
 • Autorsko delo može se koristiti uz odobrenje autora i uz eventualno ugovorenu odgovarajuću naknadu.
 • Ekonomsko iskorišćavanje autorskog dela reguliše se autorskim ugovorom za koji je propisana obavezna pismena forma. Kao izuzetak od obaveze poštovanja pismene forme zakon nabraja novinarske tekstove i ilustracije koje služe opremi teksta.
 • Preporuka je da se prenos autorskih prava uvek reguliše pismeno odnosno autorskimugovorima, pa je i za onlajn medije naročito važno da regulišu ove odnose sa novinarima i fotografima.
 • Ako je tekst ili fotografija nastala za vreme rada novinara i fotografa u medijskim kućama, imovinska prava poslodavca prestaju nakon 5 godina od nastanka dela, ukoliko se ugovorom o radu drugačije ne definiše. Preporukaje medijima je da se u ugovoru o radu drugačije definišu ova prava i obaveze, odnosno da se aneksiraju postojeći ugovori.
 • Nenavođenje imena autora i nedozvoljena prerada dela – povreda integriteta, što uključuje preuzimanje i prepradu testova i fotografija, najčešće su povreda moralnih autorskih prava kod nas, sa naglaskom na onlajn sferu.
 • Ne postoji zvaničan sistem registracije autorskih dela. Svako delo koje ispunjava zakonske uslove da bude autorsko – uživa autorsko-pravnu zaštitu.
 • I pored automatske zaštite „po slovu zakona“, potrebno je dodatno zaštititi svoja dela i učiniti da se što manje nedozvoljeno preuzimaju i eksloatišu. Zavisno od važnosti dela i želje za stepenom zaštite, dela se mogu štititi, postavljanjem vodenog žiga, „Copyright“ oznake preko ili ispod same fotografije ili upozorenjem o zabrani preuzimanja i korišćenja dela, u pravilima korišćenja onlajn medija.
 • Pored zahteva za utvrđenje povrede i njen prestanak pred sudom se tužbom može tražiti i naknada štete zbog povrede autorskih prava. Šteta može biti materijalna ili nematerijalna zavisno od toga da li su povređena imovinska ili moralna autorska prava. Takođe se može tražiti i objavljivanje presude o trošku tuženog.
 • Nematerijalna šteta se ogleda u novčanoj satisfakciji koja služi da nadomesti načinjenu duševnu bol na strani autora zbog povrede moralnih autorskih prava.
 • Materijalna šteta se ogleda u gubitku u imovini autora usled neovlašćene upotrebe autorskog dela, i njena visina je jednaka tržišnoj vrednosti upotrebe predmetnog dela u konkretnom slučaju.
 • Rok zastarelosti za prinudno zahtevanje naknade štete zbog autorskih prava zastareva u roku od 3 godine od saznanja za štetu, a u svakom slučaju za 5 godina od nastanka štete.
 • Ukoliko je zahtev za naknadu štete procenjen od strane stručnog lica kao osnovan, a visina realno opredeljena preporuka je da se pokuša postići vansudsko poravnanje i izbegne vođenje skupih sudskih sporova po svaku cenu

Tekst je preuzet sa portala https://www.milic.rs/blog/152-vodic-kroz-autorsko-pravo-za-online-medije/

Molimo Vas kliknite na link (poveznicu) iznad i pročitajte tekst u celosti.

Scroll to Top